ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์    
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง www.facebook.com/hrpak8    

โครงการสัมมนาเพื่อทบทวนแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2556
- แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา
- แผนที่โรงแรมลีนตาแซนด์ รีสอร์ทแอนด์สปา

25-26 ส.ค.56 โรงแรมลันตาแซนด์ รีสอร์ทแอนด์สปา
13-14 ก.ย.55 โรงแรมพาวิเลี่ยน ควีนส์เบย์

- แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนาเพื่อทบทวนแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
- แผนที่โรงแรมพาวิเลี่ยน ควีนส์เบย์ (Pavilion Queen's Bay)

7-8 ส.ค.55 โรงแรมบาวแมนบุรี ภูเก็ต
26 มิ.ย.55 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
14-19 พ.ค .55 จังหวัดนครราชสีมา
1-15 มี.ค.55 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
   

จัดทำโดย
งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 8
โทร.,โทรสาร 0 7728 4681, 0 7728 4784 ต่อ 104